gosalt
In de afgelopen 10 jaar dat de winkel open is komen er regelmatig mensen binnen met verhalen over vroeger. Herinneringen, anekdotes en foto’s. Dat heeft me doen besluiten een korte bloemlezing te maken over de historie van het woon-winkelpand en zijn bewoners. Ik heb niet de indruk volledig te zijn geweest daarom blijven aanvullingen en foto’s welkom!

Simon Smit kwam in 1830 op 17 jarige leeftijd vanuit Wieringen naar Terschelling.
Hij was de 2e zoon en moest zijn geluk elders zoeken. Hij ging als smid aan het werk en verdiende genoeg om een eigen huis te bouwen.
Hij bouwde het huis Oosterburen 41 in: +1850 naar Noord-Hollands voorbeeld.
De levensboom boven de voordeur is daar een bewijs van. Pieter Simons Smit overleed op 31-12 1904. Zijn vrouw kon de smederij niet alleen draaien en daarom werd de zoon gevraagd de zaak te runnen. Deze zoon, Piet Smit was machinist en haalde pas in 1915 zijn hoefsmid diploma. Het naburige pand: ‘de Oude Smidte’ in de originele bouw, fungeerde als werkplaats.

Het winkelpand, Oosterburen 39, werd in 1928 gebouwd.

Daarna werd het woonpand bewoond door Piet Simen Smit en zijn vrouw Ieme Kuijper.( van het ‘Wapen van Terschelling’) Piet was grof- en hoefsmid, hengstenhouder, imker, sloeg diepteboringen, repareerde fietsen, verzorgde de aanleg van waterleiding en had de eerste benzinepomp.

In het winkeltje werd van alles verkocht: huishoudelijke artikelen, radio’s, kinderwagens, fluitketels, gasflessen en honing.

In 1954 nam oudste zoon Simon Smit samen met vrouw Miep de zaak over. Ze hadden 3 zoons. De oudste; Piet (Olie) Smit runde de zaak vanaf  1 januari 1976, noodgedwongen na het overlijden van zijn vader in 1974.

Doordat de benzinepomp om veiligheidsredenen niet meer in het dorp mocht blijven, werd in
1992 / 1993 het pand aan Reinout Hofland verkocht. Dit na 1 jaar leegstand. De grond + schuur achter het huis werd niet mee verkocht maar bleef in eigendom van Piet Smit. Later heeft hij hier een woonhuis gebouwd.

Het winkelpand werd wit geverfd, ook de muur tussen winkel en woonhuis werd 1,5 meter verplaats ten koste van het woonhuis zodat de winkel een breder front kreeg.
Achtereenvolgens zat er een slijterij en een broodjeszaak, ‘Het Snokker Dinkje’ in.

In ’97 en ’98 is outdoorbedrijf ‘Wadventura’ van Peer Pfeifer ook nog in het winkelpand gevestigd geweest. In die tijd  is het raam aan de voorkant met daaronder het bankje vervangen door openslaande deuren. Het pand fungeerde als boekingskantoor en er werden souvenirs van Terschelling verkocht.

Op 28 december 2000 kochten André Lambregts en Saskia van de Nieuwegiessen het pand Oosterburen 39 en 41 van Reinout Hofland en zijn moeder Nienke van Dieren. Er werd vrijwel direct actie ondernomen om het zwaar verwaarloosde pand terug te brengen in oude glorie. De voorgevel werd gestraald, gevoegd en het stoepje met de karakteristieke zitbankje werd hersteld.

Rond diezelfde tijd werd boekhandel Bruna door Bart Schooneveld verkocht aan Rosenberg.
De bijbehorende ‘Vliegerwinkel In de Wolken’ verhuisde naar Oosterburen 39.
Sinds 1996 bestond ‘Activiteitenbureau Outdoor Terschelling’ al.

Met een aantal activiteiten die werden overgenomen van de eigenaar van de oude vliegerwinkel werd dit bedrijf uitgebreid en ook ondergebracht in de winkel.

Het winkel pand fungeerde nu als vliegerwinkel met werkplaats. Klanten konden tevens naar binnen lopen voor informatie of boekingen mbt de outdoor-activiteiten.

Op het pand prijkte weer het bord van de hoefsmid omdat er op dat moment in het pand een hoefsmid woonde en tevens als ode aan de smeden die altijd in het pand hadden gewoond.

In 2003 werd er in de tuin een schuur geplaatst van 50m2, dit ivm opslag van het outdoorbedrijf.Ook heel goed te zien is het net nog niet helemaal afgebouwde pand van Piet Smit achter de schuur.

In de jaren daaropvolgend bleken de inkomsten uit verkopen van alleen vliegers onvoldoende te zijn en werd besloten het assortiment uit te breiden met outdoor kleding en later ook schoenen en accessoires. Er vonden diverse kleine verbouwingen plaats en de vliegers kregen een steeds kleiner hoekje toebedeeld. De werkplaats werd opgeheven in 2004.

De naam van de winkel werd veranderd in:  ‘In de wolken Vliegers / Outdoor Terschelling’.
En in maart 2005 werd de gevel van de winkel gestraald en weer in originele staat gebracht.

In oktober 2005 werd het complete dak van de woning vervangen en vergroot.
In 2007 werd een nieuw logo bedacht voor zowel winkel als outdoor bedrijf. Namelijk: 'Outdoor Terschelling"
Begin 2008 werd besloten een grote verbouwing uit te voeren in de winkel.Het winkelpand werd verlengt, het dak werd doorgetrokken zodat er eindelijk ook voldoende opslagruimte kwam.

De vliegers werden uit het assortiment gehaald en wederom kwam er een  naamswijziging: ‘Waddenchic, Outdoor Fashion’. Eind april werd de winkel heropend.
‘Activiteitenbureau Outdoor Terschelling’ had nog een baliefunctie.

In oktober van dat jaar besloten beide partners zowel privé als zakelijk uit elkaar te gaan en alleen de winkel bleef gevestigd in het huidige pand aan de Oosterburen 39.

7 juni 2011 kwam het woon-winkelpand definitief op naam te staan van Saskia van de Nieuwegiessen, nog steeds onder de naam: ‘Waddenchic Outdoor Fashion’.